Hypotéka je upravena zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který stanovuje, že hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Zastavována bývá nejčastěji nemovitost, která je zároveň předmětem úvěru. V praxi to znamená, že se hypotéka použije na koupi dané nemovitosti, její výstavbu či rekonstrukci. A tato nemovitost pak poslouží jako zástava. Ale zástavou může být i jiná nemovitost, případně více nemovitostí, které máte ve vlastnictví.

Zákon stanovuje, že nemovitost musí být na území členského státu Evropské unie, nebo na území státu, jež tvoří Evropský hospodářský prostor. Ale banky působící v České republice poskytují hypotéky pouze v případě, že se nemovitost nachází na území České republiky.

Při výběru vhodné hypotéky vám pomůže hypotéka kalkulačka, s níž si můžete snadno a rychle spočítat, která banka vám nabídne nejvýhodnější podmínky, nejnižší úrokovou sazbu či nejnižší poplatky. Na základě vyhodnocení hypoteční kalkulačky se můžete rozhodnout.

Jaká nemovitost může být v zástavě?

V zástavě může být buď celá nemovitost, nebo pouze její polovina. Dále je důležité, aby nebylo na nemovitost uvaleno jiné zástavní právo třetí osoby. Zástavou se může stát také rozestavěná nemovitost, pokud je zapsána v katastru nemovitostí. Aby však mohla být taková stavba zapsána do katastru, musí mít postaveno minimálně jedno nadzemní podlaží. Hypotéka je pak bankou poskytována postupně, a to v závislosti na rostoucí tržní ceně dané nemovitosti.

Banky vám mohou půjčit různé částky. Některé banky nabízí až 70 % z tržní hodnoty nemovitosti, jiné nabízí až 100 %. Ale u hypoték, které mají LTV nad 70 % je vyžadováno zpravidla ještě další zajištění. Hypotéka je tedy zajištěna nemovitostí, a pak ještě životním pojištěním, další nemovitostí, ručitelem a podobně. To už pak záleží na podmínkách konkrétní banky. Podmínky jsou v této oblasti individuální.