Když lidé uvažují o hypotéce, je to mnohdy z toho důvodu, že si chtějí pořídit dům nebo byt, že chtějí rekonstruovat, nebo si své bydlení také postavit. Ne vždy ale musí být hypotéka spojena jenom s tímto účelem.

Pokud vás zajímají i jiné možnosti, podívejte se na to, co může nabídnout třeba nebankovní americká hypotéka
. Právě ta je poměrně specifickým produktem, který má ambice zaujmout a proto je poměrně oblíbenou variantou hypotéky klasické.

Nebankovní americká hypotéka nabídne peníze na cokoliv

Hned první pozitivum se týká toho, na co je možné peníze konkrétně využívat. V tomto ohledu je možností více než dost. Jedná se totiž o úvěr, který je neúčelový. Co to znamená? Že nás nebankovní americká hypotéka, tedy konkrétní poskytovatel nijak neomezuje v tom, co můžeme a nemůžeme za konkrétní peníze koupit. Je to tedy čistě v našich rukou. Zapomenout nesmíme ani na pozitivum spojené s tím, že není třeba dokládat žádné doklady a účtenky či faktury o tom, co jsme si za peníze koupili. Jde o neúčelovou půjčku, ale v řádech třeba i několika desítek milionů.

Horní hranice hypotéky nebývá omezena

Lehce jsme se dotkli částek, které mohou být dostupné. Podívejme se na ně konkrétněji, jelikož i ty jsou jednou z velkých výhod, kterou může tato možnost přinášet. Mezi klíčovou a hlavní výhodu rozhodně patří to, že nebankovní americká hypotéka nemá horní omezenou hranici. V praxi to tedy znamená, že záleží na hodnotě konkrétní nemovitosti, kterou budeme za danou hypotéku ručit. Čím větší hodnotu bude mít, tím je to pro nás výhodnější, jelikož díky tomu budeme moci získat třeba i desítky milionů korun.

Získání je rychlé a jednoduché

Nezapomínejme také na to, že nebankovní segment je od svého počátku vždy pevně spjatý také s celou řadou výhod, které se primárně týkají toho, že peníze můžeme získat vcelku rychle a jednoduše. Co to znamená? Mnohdy fakt, že nebankovní americká hypotéka může být dostupná pro každého pouze za podmínky, že má nemovitost, kterou bude možné ručit. Čeho se tedy nebude třeba obávat, to jsou výhody jako tyto:

  • Není třeba dokládat potvrzení o našem výdělku
  • Není třeba nahlížet do bankovních a nebankovních registrů
  • Nebude ověřována naše bonita a současný stav našich financí

K zástavě lze využít jakoukoliv nemovitost

To vše dohromady jsou tedy hlavní a klíčové výhody, pro které je tento produkt oblíbené. Nezapomínejme ani na jednu poslední. Ta souvisí s tím, že ručit je možné jakoukoliv nemovitostí, různých hodnot. Zde se nám bude rozhodně hodit definice tohoto pojmu, která uvádí: „Občanský zákoník z roku 1964 používal pojmu nemovitost a ve svém § 119 ji definoval jako pozemek nebo stavbu, spojenou se zemí pevným základem (dům, chata, garáž apod.). Ostatní věci byly movité. Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením